Volkswagen Passat CC

Passat CC, una interesante berlina con tintes de coupe, derivado del Passat 'normal', que sigue la tendencia estilística del Mercedes CLS