Making off V-Rod Harley Davidson by Custo Barcelona

Así se hizo la V-Rod Harley Davidson por Custo Barcelona. Vídeo Oficial de Custo Barcelona